VERA 3.2 Laatste build Maart 2019

Met deze build is VERA weer volledig compatible met de komende DVI rapportages!

VERA 3.2 is nog in ontwikkeling. Hier vindt u de laatste build waarin een aantal RFC's zijn verwerkt en ook het onderhoudsdomein is voorbereid op de uitwerking van procesberichten.

Wijzigingen t/m Maart 2019

 • Contractvorm wordt overeenkomstdetailsoort.
 • Toevoeging eenheid beleidswaarde klasse.
 • Toevoeging eenheid zekerheid verpanding.
 • Toevoeging eenheid juridisch eigendom percentage.
 • Toevoeging klasse Lening financiën.
 • Uitbreiding referentiedata voorrangdetailsoort.
 • Uitbreiding referentiedata Financiën n.a.v. Referentie Grootboek Schema.
 • Toevoeging onderhoudsorder opdrachtnemer.
 • Toevoegen relaties aan cluster t.b.v. VVE's etc.
 • Verbeteren omschrijvingen van klassen onderhoudsdomein.
 • Referentiedata Clustersoort uitbreiding waarderingscluster.
 • Toevoeging eenheid gebruiksoppervlakte.

Wijzigingen t/m December 2018

 • Obsolete attributen en entiteiten grijs gearceerd.
 • Opnemen GLN bij Rechtspersoon.
 • Definitie huurklasse aangepast en huurklassen in referentiedata opgenomen.
 • Toevoeging attribuut aantalOnzelfstandigeEenheden op eenheid
 • Omschrijving van maatschappelijkLabel op klasse Eenheid aangepast.
 • Eigenaar en Beheerder toegevoegd aan de klassen CollectiefObject en BouwkundigElement.
 • De omschrijvingen van Eigenaar en Beheerder aangepast.
 • Definities van CollectiefObject, Bouwdeel en BouwkundigElement aangepast.
 • Omschrijving van maatschappelijkLabel op klasse Huurovereenkomst aangepast.
 • Documentatie onderhoudsverzoek, -order en -taak verbeterd.
 • Opnemen LEDO, aangetroffen oorzaak, uiterste gereeddatum en opdrachtdatum op onderhoudsorder.
 • Opnemen informatieobjecten bij onderhoudsverzoek.
 • Nieuwe klasse prijsaanpassing op inkoopfactuur en inkoopfactuurregel.
 • Vervaldatum toegevoegd op inkoopfactuur.
 • Monumenten en aantal onzelfstandige eenheden op eenheid.
 • Aanhef en voorletters op natuurlijk persoon huidige gebruiker en kandidaat.

Wijzigingen t/m Augustus 2018

 • opnemen van 'ReferentiegrootboekschemaCode' in klasse Grootboekrekening.
 • opnemen van 'Conditiemeting' in klasse Cluster.
 • opnemen 'Boekstuknummer' op Grootboekmutatie.
 • opnemen 'Beoogd uit exploitatie datum' in klasse Eenheid.
 • Uitwerking doelgroep, aanvullendedoelgroep en voorrangsregelingen op Eenheid en Toewijzing plus referentiedata.
 • opnemen aanhef, voorletters op natuurlijkpersoon
 • opnemen contactgegevens op relatierol.
 • opnemen advertentieteksten op publicatie.
 • Opnemen LEDO attributen op onderhoudsverzoek.
 • Opnemen dossiervorming bij onderhoudsverzoek.
 • Opnemen gereletateerde onderhoudsverzoeken.
 • opnemen relatie tussen onderhoudsverzoek en taken.
 • Het doorvoeren van de nieuwe attributen op het verticale sectormodel WRV,