Visie

De visie van VERA is:

VERA voorziet in de standaard voor eenduidige informatievoorziening van woningcorporaties, met als doel vergroting van transparantie en de reductie van complexiteit en kosten, zodat zij zich kunnen concentreren op kerntaken zonder belemmerd te worden door IT-afhankelijkheden.

VERA is dé autoriteit voor standaardisatie van informatieuitwisseling voor alle woningcorporaties en haar ketenpartners. VERA vult haar rol in door samenwerking, kennisdeling en ontwikkeling, beheer en ondersteuning van open standaarden en kwaliteitsborging middels certificering.