Missie

De missie van VERA is:

VERA realiseert standaardisatie van informatieuitwisseling in de corporatiesector door ketenpartners te verbinden.

Wij bevorderen zowel de interne als externe ketenintegratie en standaardisatie van de informatievoorziening binnen de corporatiesector. De ketenpartners zijn onder meer corporaties en ICT-leveranciers.