Missie, visie, kernwaarden

De missie en visie zijn belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking. De missie, visie en kernwaarden zijn in overleg tussen stuurgroep en bestuur vastgesteld.