Initiatieven

Projectvoorstel uitwerken dVi en dPi

Het uitwerken van de dPi en dVi consequenties voor VERA. Wat is er nodig om vanuit VERA de verantwoording optimaal te ondersteunen? Dit houdt onder andere in het uitwerken van klasses en attributen, maar ook de bijbehorende referentiedata. Daarnaast wordt de verantwoordingsinformatie vertaald naar indicatoren en hun definities. publicaties.

Projectvoorstel Release- en versiebeleid VERA

Het Release- en versiebeleid verder uitwerken naar een definitieve vorm die snel ingezet kan worden voor de verschillende producten van VERA en de standaard in zijn geheel. Kijk ook onder publicaties.

Projectvoorstel Onderhoudsproces

De VERA standaard uitbreiden m.b.t. het onderhoudsproces zodanig dat de koppelvlakken zijn uitgewerkt en de toepasbaarheid is aangetoond. Het gaat hierbij zowel om het uitwerken van de bedrijfsprocessen zoals geformuleerd in CORA, de bijbehorende werkprocessen en gebeurtenissen. Maar ook om de uitbreiding van klasses, attributen en referentiedata die nodig zijn om de benodigde procesberichten te definiƫren.