Initiatieven

Projectvoorstel Referentiedata vastgoed

Het ontwikkelen van relevante criteria ter beoordeling van VERA (en CORA) referentiedata en vervolgens het concreet invullen van de mogelijke waardes voor de referentiedata voor het domein vastgoed. Kijk ook onder publicaties.

Projectvoorstel Release- en versiebeleid VERA

Het Release- en versiebeleid verder uitwerken naar een definitieve vorm die snel ingezet kan worden voor de verschillende producten van VERA en de standaard in zijn geheel. Kijk ook onder publicaties.

Projectvoorstel Woonruimteverdeling

De VERA standaard uitbreiden m.b.t. het woonruimte verdeelproces zodanig dat de koppelvlakken zijn uitgewerkt en de toepasbaarheid is aangetoond. Kijk ook onder publicaties.

Projectvoorstel Ketenintegratie onderhoud

Het ontwikkelen van standaardberichten voor de opdrachtgeving, status en het factureren tussen corporatie en comaker (onderhoudsbedrijf, aannemer). Kjk ook onder publicaties.