De VERA organisatie

De VERA organisatie bestaat uit bestuur, stuurgroep en werkgroepen. We hebben 1 permanente werkgroep: Architectuur- en beheerteam. Deze werkgroep neemt onder andere RFC's in behandeling, kan vragen beantwoorden en werkt aan continue verbetering van VERA.
De werkgroepen werken aan onderdelen van de VERA standaard of aan pilots.