De VERA organisatie

De VERA organisatie bestaat uit bestuur, stuurgroep en werkgroepen.
De werkgroepen werken aan onderdelen van de VERA standaard of aan pilots.