Compliance register

VERA biedt de mogelijkheid om een registratie in het compliance register aan te vragen. (zie nieuwsbericht)

In onderstaande tabellen wordt een overzicht getoond van de componenten die VERA compliant zijn geïmplementeerd.

Dit kan onder andere op:

  • VERA koppelingen / berichten
  • VERA indicatoren
  • VERA datamodel
  • VERA referentiedata
  • Overige VERA onderdelen of onderwerpen

VERA compliance aanvragen kan via dit formulier.

Compliancy Overzicht

Organisatie Onderdeel Toelichting VERA Versie Datum vastgesteld
SkarpPrestatieindicatorenWe kunnen VERA compliancy bevestigen voor het beschrijven van een aantal prestatie-indicatoren conform de systematiek zoals beschreven in VERA 3.0 - Bijlage C "Prestatiemeting". De systematiek voorziet erin dat prestatie-indicatoren worden opgebouwd uit samenstellende delen (kengetallen, bedrijfsegels, rekenregels) die op het laagste niveau worden aangesloten op het VERA logische model en VERA referentiedata. Naast het VERA-conform beschrijven van prestatie-indicatoren past SKARP deze logica ook daadwerkelijk toe in een toepassing waarbij prestatie-indicatoren worden berekend en opgeslagen. 3.0 22-2-2019
WoningNet Koppelingen, logisch datamodel en referentiedata We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor het WoningNet WRB systeem. Dit WRB systeem is ook volledig volgens het logisch datamodel en de referentiedata van VERA ontworpen. Daarbij is een nieuw datawarehouse ingericht dat ook gebruik maakt van het logisch datamodel en de referentiedata. 3.1 1-3-2019
Cegeka-DSA Koppelingen, Referentiedata We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor Dynamics Empire, vanaf versie R17. Voor het woonruimteverdeelproces wordt ook binnen Dynamics Empire gebruik gemaakt van de VERA Referentiedata. 3.1 1-3-2019
MainPlus Logisch datamodel, referentiedata, koppelingen Het MainFlow systeem is volledig volgens het logisch datamodel en de referentiedata van VERA ontworpen. Verder worden bepaalde koppelingen van het horizontale sector model gebruikt voor synchronisatie van masterdata. Dit betreft Eenheden, Personen, Overeenkomsten. 3.1 1-3-2019
ISRES (Info Support)Logisch datamodel, referentiedata, koppelingen. De Datarotonde maakt gebruik van VERA in een groot aantal verschillende aansluitingen en koppelingen in klantcontactprocessen, dagelijks onderhoud, data synchronisatie, verhuurmutatie en vastgoedinspectie.
We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de standaard VERA koppelingen uit het horizontale sectormodel en het verticale sectormodel voor woonruimteverdeling. Daarnaast heeft ISRES een flink aantal maatwerk-koppelingen gemaakt op basis van het logisch datamodel van VERA en de StUF Methodiek. VERA ziet voor veel van deze berichten het nut om deze te standaardiseren en zal deze als input gebruiken voor verdere doorontwikkeling van de standaard. Op het moment dat VERA vergelijkbare berichten gaat implementeren zullen deze wel afwijken van de berichten uit de maatwerk-koppelingen van ISRES. Omdat ISRES het logisch datamodel heeft gevolgd zal de impact om over te stappen naar VERA compliant koppelingen beperkt zijn.
3.128-3-2019
AareonKoppelingenWe kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. In het bijzonder de koppelingen voor Publiceren Vastgoed, Kandidaten Synchroniseren en Toewijzing. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor integratie tussen WoningNet en De Alliantie. Naast deze koppelingen past Aareon de VERA referentiedata toe binnen het eigen system voor vastgoedgegevens.3.121-5-2019

Voor vragen of informatie kunt een e-mail sturen naar info@stichting-vera.nl