Over VERA

Wat is VERA?
VERA is een stichting en een standaard die door deze stichting beheerd wordt. VERA is van en voor de corporatiesector en richt zich op gegevensuitwisseling binnen deze sector en met aanpalende sectoren. VERA kent twee toepassingsgebieden. Het eerste toepassingsgebied is de operationele of transactionele uitwisseling van gegevens bij de uitvoering van een bepaald proces. Het tweede toepassingsgebied is de uitwisseling van gegevens om prestatie indicatoren op te kunnen bepalen.

De VERA standaard
Voor de operationele gegevensuitwisseling standaardiseert VERA een service-georiënteerd landschap dat ondersteunend is aan de CORA processen. Elk van deze services of berichten vormt een stukje functionaliteit voor specifieke gegevensuitwissling binnen deze processen. Drie voorbeelden van berichten zijn:

  • een bericht voor het verwerken van een reparatieverzoek, bijvoorbeeld tussen een portaal en een planningspakket,
  • een bericht voor het verwerken van een huuropzegging, bijvoorbeeld tussen een KCC-applicatie en het ERP,
  • een bericht voor het aanmaken van een document, bijvoorbeeld tussen een ERP en een DMS applicatie.

In de services en berichten wordt een canoniek datamodel gehanteerd. Dat wil zeggen dat er één canoniek (algemeen) data model is dat in alle services en dus in alle uitwisselingen gehanteerd wordt. Het canonieke model is generiek voor de corporatiesector. Hierdoor is er eenmalig een vertaling nodig naar het canonieke model die vervolgens meermalig (in verschillende processen) gebruikt kan worden. De service-bibliotheek die door VERA wordt opgebouwd vormt een uniform landschap van functionaliteit waarmee keten- en bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden. Door het juist combineren van deze services kunnen processen geautomatiseerd worden. De VERA standaard geeft de specificaties van de services of koppelvlakken; het is aan applicatie- leveranciers om deze specificaties in hun software te realiseren. VERA geeft geen specificatie van het interne datamodel voor opslag van gegevens of de architectuur van de applicaties.

Wat streeft VERA na?
VERA richt zich op maximale interoperabiliteit (uitwisselbaarheid) tussen applicaties. Hiervoor is aandacht voor interoperabiliteit op meerdere niveau's.

  • Op het niveau van organisaties: hoe kunnen organisaties samenwerken en welke uitwisseling hoort hierbij?
  • Op het niveau van betekenis: wat bedoelen we wanneer we het over een overeenkomst hebben, welke velden horen hierbij?
  • Op het niveau van structuur: in welke structuur steken we de gegevens in een bericht. Bijvoorbeeld hoe de XML eruit hoort te zien.
  • Op het niveau van techniek: welk transport wordt gebruikt, hoe wordt XML verpakt om het over de lijn van A naar B te versturen?

Op al deze niveau's heeft VERA voor ogen om de interoperabiliteit te verbeteren door te standaardiseren.

Stichting VERA
De stichting is de juridische entiteit die eigenaar is van de standaard. De stichting heeft tot doel om de standaard de beheren en door te ontwikkelen. Daarnaast is het een platform waar partijen in de corporatiesector bij elkaar komen en kennis met elkaar delen op het gebied van gegevensuitwisseling.