Meedenken over de vernieuwingsagenda Aedes?

op 13 jun '17
Categorie: CorpoNet

Vanuit Aedes wordt hard gewerkt aan de vernieuwingsagenda. Op 7 juni vond de eerste bijeenkomst plaats met als thema Digitalisering en Informatievoorziening. Binnen dit thema zijn vijf sporen te onderscheiden:
- Verantwoordingsinformatie
- Informatiebeveiliging en privacy
- Ketensamenwerking
- Elektronische dienstverlening
- BIM.
CorpoNet heeft bij al deze sporen een inbreng wat betreft kennis en kunde en menskracht. Wil jij ook meedenken over een van deze onderwerpen? Meld je dan aan bij de werkgroep die voor elk onderwerp is of wordt gestart. Zie www.aedes.nl voor meer informatie.