Categorieën: Ketensamenwerking, Verantwoording en toezicht, Informatiearchitectuur

VERA compleet maken, help mee!

Bron: Jeroen Voogt op 26 apr '17
Categorie: VERA

Het gaat goed met VERA. De afgelopen jaren heeft VERA zich naast dé open standaard voor gegevensuitwisseling voor woningcorporaties ontwikkeld tot een uitgebreid en boeiend netwerk van enthousiaste en deskundige personen die werkzaam zijn in en/of voor de corporatiesector. Nu steeds meer corporaties en leveranciers gebruik maken van VERA wordt ook de vraag om uitbreiding en verdieping groter.

Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op medewerkers van woningcorporaties en hun leveranciers om mee te werken de zo noodzakelijke standaardisatie van gegevensuitwisseling voor de sector woningcorporaties.

De komende periode staan er 4 onderdelen op het programma, die hieronder kort worden toegelicht.

Heb je interesse om deel te nemen aan een werkgroep of om op een ander wijze je kennis met VERA te delen? Zoek je meer informatie? De volledige werkgroep opdrachten staan op de VERA website http://www.stichting-vera.nl/publicaties/projectvoorstellen-vera-2017 Hier vindt je aanvullende informatie en een aanmeldformulier. Deelname is op vrijwillige basis, inspirerend en leuk. Graag ontvangen we jouw aanmelding voor 17 mei

Samen werken aan de open standaard voor woningcorporaties. Help mee!

  • Indicatoren dVi en dPi

Het op basis van CORA/VERA definities concretiseren van de dVi en dPi verantwoording. Dit maakt het voor corporaties en leveranciers eenvoudiger om hun informatiehuishouding in te richten en gegevens aan te leveren via SBR aan de toezichthouder, ILT/Aw. Deze heeft zich gecommitteerd aan de standaard voor prestatie indicatoren die binnen CORA en VERA is ontwikkeld, werkt de definities bedrijfskundig uit en stelt deze beschikbaar via https://definities.corpodata.nl. Voor verdere verdieping is inzet van VERA gewenst. Doe mee met de werkgroep voor het beoordelen en aanpassen van de gegevensdomeinen en het uitwerken van de referentiedata en sturingslabels met betrekking tot definities van dVi en dPi!

  • Gegevensdomein Projectontwikkeling

In VERA zijn diverse gegevensdomeinen van CORA uitgewerkt en opgenomen. Voor het gegevensdomein Projectontwikkeling is nog geen uitwerking in VERA. Veel corporaties vragen daar nu om. Het gegevensdomein Projectontwikkeling omvat nieuwbouw (projecten) vastgoedontwikkeling en planmatig/projectmatig onderhoud. Hierbij is identificatie van de bedrijfsprocessen van de betrokken ketenpartijen gewenst. Het resultaat wordt door de werkgroep in een ketenprocesmodel uitgewerkt.


Bij het uitwisselen van gegevens tussen systemen spelen ook bij VERA verschillende zaken een rol. Wil je direct antwoord of kan dat even wachten? Ga je heel veel gegevens in één keer uitwisselen of juist heel weinig? VERA krijgt hier veel vragen over. Daarom zoeken we mensen die willen meewerken aan:

  • Uitwerken REST protocol voor VERA

Voor het uitwisselen van gegevens maakt VERA gebruik van het StUF framework. Dit maakt op haar beurt weer gebruik van het SOAP protocol. Voor diverse toepassingen is het gebruik van het REST protocol gewenst. In deze werkgroep wordt uitgewerkt hoe het REST protocol toegepast kan worden binnen VERA.

  • Uitwerken Bulk transacties voor VERA

Voor het uitwisselen van gegevens maakt VERA gebruik van het StUF framework. Dit maakt op haar beurt weer gebruik van het SOAP protocol. Voor het uitwisselen van grote hoeveelheden data (bulk), bijvoorbeeld voor het vullen van een datawarehouse, is een andere werkwijze gewenst. In deze werkgroep wordt uitgewerkt hoe bulk transacties uitgevoerd kunnen worden binnen VERA.