BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Bron: C-team op 18 sep '19
Categorie: CorpoNet

Thema Incidenten & calamiteiten

We zijn al enige tijd onderweg met de opzet van de BIC Building Blocks (BBB). De implementatie van de BIC is opgedeeld in zes themablokken die CorpoNet en Audittrail stap voor stap zullen opbouwen. Het doel is om bij elk thema een aantal voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices te voegen. Voor dit laatste vragen we graag uw hulp.

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Incidenten & Calamiteiten. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC.

Welke incidenten en calamiteiten deden zich voor in uw organisatie? En hoe verhouden deze zich tot de implementatie van de BIC? Hoe heeft uw organisatie gereageerd op incidenten en/of calamiteiten? Voelt u zich in control op het gebied van informatiebeveiliging dankzij de BIC? Welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van Incidenten& Calamiteiten?

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van Incidenten & Calamiteiten. Mocht u willen bijdragen aan dit project dan ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

Roadshow
2019 staat in het teken van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). Het thema Incidenten en Calamiteiten was het laatste themablok. Kijk voor de reeds gepubliceerde blokken op www.bicbuildingblocks.nl. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met een Roadshow waarin de BBB nog extra toegelicht wordt. Hierover komt binnenkort meer informatie beschikbaar.