BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Bron: C-team op 12 aug '19
Categorie: CorpoNet

We zijn al enige tijd onderweg met de opzet van de BIC Building Blocks (BBB). De implementatie van de BIC is opgedeeld in zes themablokken die CorpoNet en Audittrail stap voor stap zullen opbouwen. Het doel is om bij elk thema een aantal voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices te voegen. Voor dit laatste vragen we graag uw hulp.

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Bewustzijn. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC.

Welke bewustwordingsmaatregelen heeft uw organisatie getroffen? En hoe verhouden deze zich tot de implementatie van de BIC? Hoe heeft uw organisatie gereageerd op de implementatie van de BIC? Zijn uw medewerkers zich bewust van de implicaties van de BIC? Welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van Bewustzijn?

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van Bewustzijn. Mocht u willen bijdragen aan dit project ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

2019 staat in het teken van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). Het laatste themablok dat we zullen behandelen is Incidenten & Calamiteiten. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met de vier windstrekensessies roadshow waarin de BBB nog extra toegelicht wordt. Over deze roadshow zal binnenkort meer informatie komen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het bijwonen van één van deze sessies kunt u alvast mailen naar BBB@audittrail.nl dan houden we u als eerste op de hoogte.