Kijkje in de keuken van De Woonplaats en Previder

Bron: Joop Schoppers op 18 jul '19
Categorie: CorpoNet

Op donderdag 27 juni organiseerde De Woonplaats samen met Previder een ‘Kijkje in de Keuken’ voor CorpoNet leden. De bijeenkomst vond plaats in de board room van één van de twee datacenters van Previder in Hengelo (O).

Hans Lesscher (directeur Odin Groep) heette namens Previder iedereen welkom en vertelde in het kort iets over het ontstaan van zijn bedrijven. Daarna gaf Joop Schoppers van De Woonplaats een presentatie over hoe zij vanuit het I&A-beleid tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Zo kent De Woonplaats in het beleid een vijftal doelen die zij nastreeft en daaronder een aantal gehanteerde principes op het bedrijfsdomein, het informatiedomein en het technisch domein. Van hieruit is een duidelijk verband te leggen naar het project wat samen met Previder het afgelopen jaar is doorlopen. De infrastructuur is geen eigendom meer van De Woonplaats. Het beheer wordt grotendeels gedaan door Previder, waarbij de regierol bij De Woonplaats ligt. Omdat De Woonplaats al langer met Office365 en SharePoint online werkt lag het voor de hand om ook gebruik te gaan maken van een onlinewerkplekconcept (WOW - Woonplaats Online Werkplek) gebaseerd op workspace365.

Thomas Rombout (accountmanager Previder) nam vervolgens het stokje over en vertelde een en ander over hoe de woningcorporatiemarkt wordt gezien door Previder en welke ondersteuning zij daarin kunnen bieden. Ook ging hij nader in op ontwikkelingen die de markt van woningcorporaties gaan raken. Collega Ramon Jansen (projectmanager) ging daarna kort in op de door Previder gehanteerde projectmethodiek en welke stappen worden ondernomen gedurende de hele looptijd van een project.

Daarna was het de beurt aan Barry Jansen (projectleider De Woonplaats) en Wietske Aalders (manager adoptieconsultants van Winvision, onderdeel van Previder). Barry ging wat dieper in op de te bereiken resultaten van het project en hoe dat in de praktijk allemaal is gerealiseerd. Wietske benaderde in haar verhaal het project vanuit de adoptiekant; voor gebruikers betekende het immers een best wel grote verandering. Voorafgaand aan het project zijn ongeveer 35 medewerkers geïnterviewd rondom de nieuwe werkplek (wat de wensen zijn en verbeterpunten ten opzichte van de huidige werkplek). Diezelfde collega’s hebben in eerste instantie ook de nieuwe werkplek langere tijd getest waarna de uitrol naar alle gebruikers van De Woonplaats kon worden gestart.

Na de rondleiding in het datacenter zelf met bijbehorende toelichting op het vlak van toegang, stroomvoorziening, koeling en de verschillende zalen kon Barry Jansen live de nieuwe werkplek laten zien aan de aanwezigen.

Al met al een geslaagd ‘Kijkje in de Keuken’ waar voldoende ingrediënten aanwezig waren.
Wil je de presentaties ontvangen? Stuur dan een mail naar Thomas Rombout van Previder (t.rombout@previder.nl)