Samenwerking Stroomversnelling en CorpoNet

Bron: C-team op 28 jun '19
Categorie: CorpoNet

Heb je het over standaardisatie in de woningcorporatiesector dan denk je aan CORA en VERA, én aan de beheerder van deze twee sectorstandaarden: CorpoNet.
Dat het inderdaad gemeengoed begint te worden bleek toen Stroomversnelling samenwerking zocht met (o.a.) CorpoNet op het gebied van standaardisatie met betrekking tot monitoring van de NOM woningen en de daaraan gerelateerde Energieprestatievergoeding (EPV).

Inmiddels is de standaard voor NOM-monitoring gerealiseerd (Energieprestatie Monitoring Norm). En dat is goed nieuws want daarmee wordt voorkomen dat corporaties geconfronteerd worden met verschillende ‘smaken’ data van verschillende leveranciers, die niet goed uitgewisseld kunnen worden en behoorlijk van kwaliteit kunnen verschillen.

De volgende stap in de ontwikkeling van de Monitoring Norm betreft het uitvoeren van zogenaamde ‘ketentests’. Binnenkort starten enkele pilots, waarbij EPV-overzichten voor het eerst automatisch worden gegenereerd. Tegelijkertijd kunnen er data-analyses worden gedaan. Het uitvoeren van deze ketentests gebeurt in samenwerking met Corponet; Arjen de Vries is hier nauw bij betrokken. Dat lees je in het nieuwsbericht op de website van Stroomversnelling. En ook in het artikel dat recent verscheen in het blad Corporatiebouw (zie de download hieronder).

Overigens roept Arjen op: ‘Corporaties met NOM-woningen in hun portfolio zou ik willen aanmoedigen mee te doen met onze monitoring-ketentests.’ Neem hiervoor contact met Stroomversnelling.