BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Bron: C-team op 05 jun '19
Categorie: CorpoNet

Thema Controle & Audit

We zijn al enige tijd onderweg met de opzet van de BIC Building Blocks (BBB). De implementatie van de BIC is opgedeeld in zes themablokken die CorpoNet en Audittrail stap voor stap zullen opbouwen. Van het eerste blok zijn inmiddels de sjablonen en de whitepaper beschikbaar via www.bicbuildingblocks.nl. Bij elk thema worden voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices, toegevoegd. Voor dit laatste vragen we graag uw hulp!

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Controle & Audit. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Hoe controleert uw organisatie de implementatie van de BIC? Welke controls heeft u ingeregeld en wat is uw auditcyclus? Voelt u zich in control op het gebied van informatiebeveiliging dankzij de BIC? Welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van Controle & Audit?

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van Controle & Audit. Mocht u willen bijdragen aan dit project, dan ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

2019 staat in het teken van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). De overige themablokken die we behandelen zijn Bewustzijn en Incidenten & Calamiteiten. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met een Roadshow waarin de BBB nog extra toegelicht wordt.