Gluren bij de overburen

Bron: Henk Korevaar op 29 mei '19
Categorie: CorpoNet

Op de dag dat alle Openbaar Vervoer staakte, kwamen Adam Fudakowski en Yogesh Gohil van respectievelijk Switchee (http://www.switchee.co/) uit London en Flagship Homes (https://www.flagship-homes.co.uk/) uit Norwich op uitnodiging van de International Liaison van CorpoNet op bezoek in Nederland.

De eerste dag van hun tweedaagse trip werd gebruikt voor bezoeken aan Woonforte in Alphen aan den Rijn en Mitros in Utrecht. Doel van deze reis was om onze Engelse bezoekers te informeren over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse corporatie-sector en de Nederlandse gastheren kennis te laten maken met een innovatieve Internet of Things oplossing uit Engeland, genaamd Switchee. Adam is de ‘founding father’ van Switchee en Yogesh – chief Technology bij Flagship – is de eerste gebruiker van Switchee, waar inmiddels bijna 50 Engelse corporaties gebruik van maken. Het ‘Switchee device’ wordt geïnstalleerd op de plaats van de CV schakelaar in de woning. In het apparaat zit een vijftal sensoren (temperatuur, luchtvochtigheid, beweging, licht en luchtdruk) die – individueel of in combinatie met elkaar – de ‘landlord’ zicht geven op het gebruik en de status van de woning en daarmee de mogelijkheid om pro-actief te reageren en de huurder in staat stellen om significant te besparen op de kosten van energie. Switchee is op zoek naar een Nederlandse corporatie die interesse heeft om mee te doen in een pilot. Daarnaast heeft Flagship veel belangstelling voor de ervaringen met de eerste Nederlandse volledig digitale corporatie genaamd QLinker en de ervaringen met het Badkamer-in-één-dag project van Mitros.

Wilt u meer weten, of heeft u misschien nu al interesse in een pilot? Laat het ons weten op international@corponet.nl.Peeking at the Neighbors / Meeting the Neigbors

On the day that all Public Transport ceased, Adam Fudakowski and Yogesh Gohil of Switchee from London and Flagship Homes from Norwich visited the Netherlands at the invitation of the International Liaison of CorpoNet.

The first day of their two-day trip was used for visits to Woonforte in Alphen aan den Rijn and Mitros in Utrecht. The purpose of this trip was to inform our English visitors about developments within the Dutch corporation sector and to introduce the Dutch hosts to an innovative Internet of Things solution from England, called Switchee. Adam is the "founding father" of Switchee and Yogesh - chief Technology at Flagship - is the first user of Switchee, which is now used by nearly 50 English corporations. The "Switchee device" is installed at the location of the central heating switch in the home. The device contains five sensors (temperature, humidity, movement, light and air pressure) that - individually or in combination with each other - give the 'landlord' a view of the use and status of the home and therefore the possibility to proactively respond and enable the tenant to save significantly on energy costs. Switchee is looking for a Dutch corporation that is interested in participating in a pilot. In addition, Flagship is very interested in the experiences with the first Dutch fully digital corporation called QLinker and the experiences with the Bathroom-in-one-day project from Mitros. Do you want to know more, or are you perhaps already interested in a pilot? Let us know at international@corponet.nl.