BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Bron: C-team op 08 mei '19
Categorie: CorpoNet

Thema Implementeren & Bijsturen

Om de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) te vereenvoudigen, werken CorpoNet en Audittrail samen aan de BIC Building Blocks (BBB). We hebben hiervoor zes themablokken bedacht. Aan elke themablok voegen we een aantal voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices toe. Hiervoor vragen we graag uw hulp.

Het tweede thema waar we aandacht aan besteden is Implementeren & Bijsturen. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Wat viel in uw organisatie op bij de implementatie? Welke aspecten waren belangrijk of welke implementatie-methode heeft u opgepakt? Behoefde uw implementatieproces enige bijsturing? Zo ja, hoe heeft u dit gedaan? Welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van Implementeren & Bijsturen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van Implementeren & Bijsturen. Mocht u willen bijdragen aan dit project ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

2019 staat in het teken van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). De overige themablokken die we behandelen zijn Beleid & Strategie, Controle & Audit, Bewustzijn en Incidenten & Calamiteiten. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met een Roadshow waarin de BBB nog extra toegelicht wordt.