Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Bron: C-team op 30 apr '19
Categorie: CorpoNet

CorpoNet, netwerk op het gebied van Informatisering & Automatisering in de woningcorporatiesector, zoekt een bestuurslid financiën.

Als penningmeester maak je onderdeel uit van het dagelijks- en algemeen bestuur van CorpoNet en ben je eindverantwoordelijke voor de financieel-economische functie binnen CorpoNet. In de Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks verantwoording plaats middels de Jaarrekening. Hierbij is ook een kascommissie georganiseerd vanuit de leden van CorpoNet actief betrokken.

Als penningmeester zorg je voor de financiële kant van de vereniging. Je zorgt ervoor dat de boekhouding op orde is. Daarnaast stelt de penningmeester begrotingen op, maakt financiële jaarverslagen en zorgt voor het financiële verkeer, zoals het incasseren van contributie en het betalingsverkeer. De penningmeester is vertegenwoordiger en gemachtigde van de vereniging bij de ING-bank en wordt bij de samenstelling van de jaarrekening ondersteund door onze accountant, ABAB.

De inzet
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar, meestal op vrijdag. De verhouding conference call en fysieke vergadering is ongeveer 50/50. Daarnaast nemen bestuursleden deel aan verenigingsbijeenkomsten, de bestuursleden vertegenwoordigen CorpoNet in externe netwerken en vervullen waar nodig een actieve ambassadeursrol.
De tijdsbesteding voor de functie is gemiddeld 4-6 uur per week.

Wie zoeken we?
• Je hebt kennis en ervaring (minimaal HBO niveau) op financieel-economisch gebied bv. opgedaan als financieel manager of controller.
• Je hebt bestuurlijke ervaring om in een verenigingsstructuur goed te kunnen functioneren en samen te kunnen werken.
• Je bent in staat en bereid om zowel strategisch als uitvoerend de functie van penningmeester uit te voeren.
• Je werkt bij een woningcorporatiesector die lid is – of bereid lid te worden – van CorpoNet
• Je bent geïnteresseerd in de kansen voor deze sector en bent in staat haar belangen te behartigen door te verbinden, te overtuigen en draagvlak te creëren
• Je bent resultaatgericht, actief, enthousiast en initiërend.

Wie zijn wij?
CorpoNet is een netwerk op het gebied van Informatisering & Automatisering.
Vanuit deze expertise (I&A) ondersteunt CorpoNet de uitdagingen van de corporatiesector zowel technologisch, als innovatief en duurzaam.
Het netwerk bestaat uit medewerkers bedrijfsvoering, informatiemanagement en informatievoorziening bij woningcorporaties. Samen vormen zij een platform om kennis en ervaringen te delen. Met als resultaat betere dienstverlening aan de huurders.

Interesse?
Spreekt de vacature je aan, stuur dan een e-mail met je motivatie en eventuele ervaringen aan secretariaat@corponet.nl. Alle informatie die je verstrekt wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving.

Informatie
Kun je opvragen bij Gijsbert Mulder.

Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk