BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Bron: C-team op 11 apr '19
Categorie: CorpoNet

Thema april en mei 2019: Risico's en Impact

De opzet van de BIC Building Blocks is rond. De implementatie van de BIC is opgedeeld in zes themablokken die CorpoNet en Audittrail stap voor stap zullen opbouwen. Het doel is om bij elk thema een aantal voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices te voegen. Voor dit laatste vragen we uw hulp.

April en mei 2019 zullen staan in het thema van Risico’s & Impact. Om dit thema vorm te geven zijn we op zoek naar input uit het veld. Wat is uw succesverhaal over het implementeren van de BIC? En wat viel in uw organisatie op bij de implementatie? Welke aspecten waren belangrijk of welke maatregelen op het gebied van Risico’s & Impact waren extra waardevol? En met name, welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van Risico’s & Impact?

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van Risico’s & Impact. Mocht u willen bijdragen aan dit project ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

2019 zal in het teken staan van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). De overige themablokken die wij zullen behandelen zijn Beleid & Strategie, Implementeren & Bijsturen, Controle & Audit, Bewustzijn en Incidenten & Calamiteiten. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met een Roadshow, waarbij de BBB nog extra toegelicht zal worden.