VERA 3.2 Laatste build Maart 2019

Bron: VERA Architectuur en beheer team op 18 mrt '19
Categorie: VERA

Met man en macht is gewerkt aan het verwerken van de laatste DVI aanpassingen zodat deze build van VERA volledig de nieuwe DVI ondersteund.

We zijn een flinke slag aan het maken in het verwerken van de review opmerkingen naar aanleiding van de action day voor Onderhoud. Deze build bevat een groot aantal verwerkte opmerkingen. De rest volgt in de definitieve build.

Ga naar de publicatie van de VERA 3.2 Laatste build Maart 2019