Benchmark, wie kent het niet?

Bron: C-team op 01 feb '19
Categorie: CorpoNet

Wat is dat eigenlijk benchmark?
Dit zegt Wikipedia: Het leenwoord benchmark, vertaalbaar als 'referentiekader' of 'ijkingskader', is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken.

Dat doet me denken aan school, wanneer de cijfers van een gemaakt proefwerk klassikaal werd meegedeeld en er teleurstelling was als ik minder had gepresteerd, maar ook een zekere opgetogenheid als bleek dat de rest van de klas het slechter had gedaan. Waarbij het kon voorkomen dat het relatief hoge cijfer 8 aanzienlijk minder waard werd als de rest van de klas een 9 of hoger had gescoord.
Kortom, we kennen het dus allemaal al lang. Het is een tool, nog zo'n leenwoord, een middel om je plaats te bepalen en je eigen presteren te verbeteren.

Positionering
Van belang is om vooraf stil te staan bij het 'waarom' van de benchmark, zodat duidelijk wordt wat met het resultaat van deze benchmark – vaak een rapport – wordt beoogd en welk effect dat moet opleveren.
Kostenbeheersing (specifiek in dit geval ICT-kosten) is vaak een van de hoofdredenen, zoniet dé hoofdreden voor benchmarking. In de volgende illustratie (pag. 41) zien we welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd om te komen tot ict-kostenbeheersing. In relatie tot het 'waarom' van benchmarking is het dus van belang vast te stellen of benchmarking passend is in het totaal aan kostenmanagement-activiteiten. Het feit dat benchmarking een referentiepunt biedt ten opzichte van andere organisaties (positionering), is vaak aanleiding om benchmarking daarin ook een plek te geven. (Bron: Informatie uit 2006, nog steeds onverminderd van kracht!)

Meten is weten?
Is dat inderdaad zo? Eric Koenen, bedrijfskundige en een van de schrijvers van het boek Weten vraagt meer dan meten zegt: "Wij hebben gemerkt dat in allerlei domeinen getallen dominant geworden zijn, waardoor het verhaal erachter niet meer gehoord wordt."
Dus ook in het geval van benchmarking is het belangrijk het verhaal achter de cijfers te analyseren om daarmee de verbetermaatregelen optimaal te kunnen formuleren.

Aanmelden voor de wTCO18? Het kan nog tot 1 maart 2019. Bent u lid van CorpoNet dan heeft u hier direct voordeel.