Digitale (inkoop)factuurverwerking, hoe is de stand van zaken nu?

Bron: C-team op 08 dec '18
Categorie: CorpoNet

In onze nieuwsbrief van augustus 2018 stond een oproep van Kevin Osei Assibey (trainee bij Woningstichting De Key) om mee te doen aan zijn onderzoek naar ontwikkelingen binnen de (volledige) automatiseringsprocessen van factuurverwerking bij landelijke woningcorporaties.

Het onderzoek is uiteindelijk uitgevoerd onder 24 XL/L woningcorporaties.

De belangrijkste conclusie is dat hoewel eenderde van de deelnemende woningcorporaties haar facturen volledig automatisch verwerkt, toch nog bij de helft van de deelnemers dit handmatig gebeurt. De meeste corporaties denken binnen nu en 5 jaar alle inkoopfacturen volledige geautomatiseerd te verwerken. De grootste uitdaging in dit proces is die van gezamenlijke samenwerking (aanpak) met leveranciers of andere/woningcorporatie, direct gevolgd door het aanpassen van de systemen en ICT infrastructuur.

Hieronder staat het volledige onderzoek.