Categorie├źn: Ketensamenwerking, Verantwoording en toezicht

VERA compliant? Laat het zien!

Bron: Jeroen Voogt op 06 feb '19
Categorie: VERA

Nu VERA steeds breder wordt gebruikt, wordt de roep om certificering sterker. Diverse partijen claimen VERA compliant te zijn of een VERA koppeling te hebben. Hoe zit dat eigenlijk?

VERA compliant?

Vanuit VERA wordt nog geen stempel uitgedeeld, audits uitgevoerd of certificering gefaciliteerd. Zodoende kon tot nu toe niemand claimen VERA compliant te zijn. Compliance controles en administratie kosten tijd en geld. We onderkennen het nut en de noodzaak van het borgen van de VERA standaard in de toepassingen van leveranciers voor woningcorporaties. Toch willen we in de deze fase van de ontwikkeling van VERA daar niet alle energie in stoppen.

Om toch de VERA community houvast te bieden gaan we een eenvoudig VERA compliance register bijhouden van ondersteunde VERA onderdelen.

Aanvragen registratie compliance register

Leveranciers en Woningcorporaties kunnen een aanvraag indienen om een component (een VERA koppeling, bericht, indicator, datamodel, etc.) te laten registreren als VERA compliant . Aanmelden kan middels een formulier. Op dit formulier kan worden aangegeven welke VERA koppelingen / berichten worden ondersteund of hoe VERA wordt toegepast en waar dit aantoonbaar functioneert. Deze aanmelding wordt verwerkt in een compliance register. Onderdeel van de aanmelding vormt de toets of er een aantoonbaar werkende praktijksituatie is, en met welke wederpartij dit is uitgevoerd respectievelijk een andere vorm van aantoonbare VERA toepassing.

In het register kunnen belangstellenden per koppeling zien of die wordt ondersteund door een leverancier. Door deze manier van registreren kunnen leveranciers met een geringe inspanning hun "VERA compliance" op het betreffende onderdeel aantonen en Woningcorporaties dit eenvoudig op de website van Stichting VERA controleren.

Toekomst VERA certificering

Op termijn willen we naar een automatische validatie van berichten. Zodat per bericht, operatie en versie, eenvoudig en snel de compliance geregistreerd kan worden. Daarnaast kan voor andere aspecten zoals VERA definities, Indicatoren, Datamodel, Referentie data, Procesonderteuning, etc. ook gedacht worden aan een audit.

Aanmelden: VERA compliant register (formulier downloaden)

Ingevuld versturen naar info@stichting-vera.nl