Over de olifant in de bestuurskamer (nu mét handreiking)

Bron: C-team op 05 dec '18
Categorie: CorpoNet

Een tijdje geleden stond er een artikel over hoe digitalisering (internet of things, big data, blockchain) als een olifant in de bestuurskamer weliswaar aanwezig is maar het liefst genegeerd wordt.

Toch kan de RvC zich deze houding niet blijven permitteren. De ontwikkelingen gaan zo snel en hebben grote impact. Er liggen kansen maar wellicht ook bedreigingen, en laten we de ethische kant niet vergeten.

De VTW heeft daarom een handreiking Toezicht op digitalisering en informatie­technologie gepubliceerd. Deze zal in zijn dynamische vorm steeds geupdate worden. Doe er uw voordeel mee.

In de themabijeenkomst 'Digitalisering en Informatietechnologie' van dinsdag 27 november jl. is de handreiking officieel gelanceerd. De handreiking is opgesteld door Arnoud Klerkx in samenwerking met de werkgroep digitalisering en IT.