Trends in de IT voor corporaties

Bron: C-team op 02 nov '18
Categorie: CorpoNet

Trends ... zitten jullie er bovenop, zijn jullie watchers of (af)wachters? Het C-team vroeg aan het bestuur van CorpoNet welke trends voor corporaties zij in de nabije toekomst zien.

• (Verdere) digitalisering/automatisering van processen.
• Ketensamenwerking en daarmee het delen van data; vind uit waarom je data moet delen.
• Zoveel mogelijk aansluiten bij standaarden en toepassen van standaarden (begrippen en technisch) voor het op nieuwe en efficiënte en wijze integreren met stakeholders.
• Verbetering van de datakwaliteit.
• Internet of Things in samenhang met Big Data.
• Informatiebeveiliging naar aanleiding van de AVG, maar ook in samenhang met Big Data en Internet of Things, en in de verre toekomst blockchain voor corporaties.
• Inpassen van de snel ontwikkelende techniek in uitvoering en strategie.
• System2system aanlevering verantwoording.
• Duurzaamheidsopgave en vastgoedregistratie.
• Standaardisatie van gegevensvastlegging en -uitwisseling.
• Robotisering en inzet AI.
• SAAS en ESB vanuit de techniek.
• SBR.
• RGS vanuit de functionaliteit.
(dit lijstje vind je ook terug in dit artikel)

Deze opsomming is het resultaat van onze rondvraag onder de bestuursleden van CorpoNet.

Misschien staan er items tussen die in jullie organisatie inmiddels al tot de dagelijkse gang van zaken behoren en misschien denk je van enkele items 'gaan we die ooit toepassen'? (het antwoord is waarschijnlijk ja en meestal sneller dan je denkt). Het gebied daartussen is boeiend genoeg om samen over na te denken, verder te komen dan alleen wellicht mogelijk is.

Kijk even mee met deze beknopte blik op de nabije toekomst:

Intelligent
De huurder stelt zijn vragen aan een virtuele helpdeskmedewerkers (chatbot) en kan dit op zijn eigen tijd doen (24/7). De virtuele bedrijfsadviseur helpt u (met behulp van de sturingsinformatie) bij het maken van beslissingen.

Digitaal
De huurder bezichtigt de toekomstige woning met behulp van virtual reality. En met behulp van digital twins wordt via sensoren de woning gemonitord (IoT) waardoor gebreken snel worden gesignaleerd en verholpen.

Netwerk
Tenslotte wordt de huurder via event-driven communicatie op de hoogte gebracht van zijn (dreigende) huurachterstand of om een snelle feedback gevraagd na de uitvoering van een reparatieverzoek.

Het is allemaal mogelijk maar vraagt het volgende van ons:
Samenwerking, standaardisatie (CORA en VERA), kennis van data voor zowel de operationele processen, de sturing én de verantwoording.
Want misschien ga je alleen sneller, maar samen kom je verder! (Afrikaans spreekwoord)

En precies dat is waar CorpoNet voor staat, samen in een stevig netwerk, leren van elkaars ervaring, niet zelf opnieuw het wiel uitvinden, maar de opgedane kennis delen en vragen naar kennis waar jullie organisatie tegen aan loopt.

Tip

Er is op dit moment een tijdelijke een actie die voordeel oplevert als jouw corporatie nu (in ieder geval voor 1 januari 2019) lid wordt, jullie betalen dan namelijk pas vanaf 1 juli 2019 en bovendien ontvangen jullie de laatste drie boeken uit onze reeks 'Kennis moet je delen' gratis.
Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding mail dan naar secretariaat@corponet.nl