CORA werk aan een eigen wiki

op 14 aug '18
Categorie: CORA

De laatste versie van de CORA referentiearchitectuur dateert uit 2012. Dat was versie 3.0, een lijvig PDF- document. In 2016 heeft het CORA Processen Team de laatste wijziging aangebracht in het onderdeel bedrijfsprocessen en dat resulteerde in versie 3.1. De huidige verschijningsvorm kent echter nogal wat beperkingen. Want zowel de toegankelijkheid als de onderhoudbaarheid laat nogal wat te wensen over. Het was hoog tijd om daar iets aan te doen.

De referentiearchitectuur bestaat uit veel elementen zoals doelgroepen, producten, diensten en processen die onderling met elkaar samen hangen. Dat maakt het lastig om onderdelen aan te passen zonder de samenhang uit het oog te verliezen, laat staan dat er goed versiebeheer mogelijk is. Andere sectorarchitecturen hebben dat veelal opgelost via een WikiXL-platform, waarmee het geheel veel beter onderhoudbaar is en tegelijkertijd laagdrempelig toegankelijk. Een voordeel van deze werkwijze is dat we daarmee ook aansluiten bij de referentiearchitecturen die er voor andere (semi-) overheidsorganisaties zijn ontwikkeld, onder de paraplu van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, de NORA en de bijbehorende dochters. Een mooi voorbeeld is de HORA: de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.

In mei zijn we gestart met het ontwikkelen van een WikiXL-platform voor de CORA referentiearchitectuur. We worden daarin bijgestaan door het bedrijf ArchiXL. Zij zijn gespecialiseerd in dit onderwerp en hebben zowel voor de NORA als voor andere referentiearchitecturen dergelijke semantische wiki's ontwikkeld. Bijkomende voordeel is dat we makkelijker onderdelen kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld van andere sectoren waar onze sector overlap mee heeft, zoals de gemeenten (GEMMA). Tevens onderzoeken we hoe we de VERA architectuur binnen het WikiXL-platform een plek kunnen geven zodat we de samenhang tussen VERA en CORA beter kunnen borgen.

De eerste ruwe versie zal medio september het licht zien, de definitieve versie wordt in de loop van dit jaar opgeleverd.