Met CORA over de grens

Bron: Henk Korevaar op 18 jul '18
Categorie: CORA

Op 18 mei jongstleden kwamen op Schiphol een Engelse en een Nederlandse delegatie bij elkaar om van gedachten te wisselen over CORA en de Housing Data Standard. De Nederlandse CORA wordt bij alle CorpoNet leden als bekend verondersteld, maar misschien is (nog) niet iedereen op de hoogte van de Engelse 'CORA', die daar bekend staat als UK Housing Data Standard. Vanuit Nederland waren Woonstad Rotterdam, Lefier, Baston Wonen en Ieder1 aanwezig. Vanuit Engeland, naast HACT, de corporaties Thames Valley Housing, Hanover en Lewisham Homes. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door ondergetekende, in zijn hoedanigheid als International Lisaison van CorpoNet.

Deze (eerste) versie – ontwikkeld door HACT en Oscre – beschrijft het mutatie-proces, het verhuurproces en de basis klantgegevens. De bibliotheek met documenten bestaat inmiddels uit de volgende onderdelen:

UK Housing Data Standard Library:

Quick Start Guide

Reference Data Model

Data Exchange Standards

Governance

Implementation

De Engelse versie van de Housing Data Standard is gratis te downloaden via een Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) overeenkomst. Aan de totstandkoming van deze versie deden maar liefst 17 Engelse woningcorporaties mee. Het project werd ondersteund door Aareon en de startbijeenkomst werd gesponsord door Pilon. De deelnemende corporaties: Acis Group, Bromford, Catalyst, Coastline, Halton Housing Trust, Hanover, Linc-Cymru, One Manchester, Optivo, Orbit, South Yorkshire Housing Association, Thames Valley Housing, Together Housing Group, Waterloo, WM Housing, Yorkshire Coast Homes en Yorkshire Housing

Tijdens deze eerste kennismaking tussen betrokkenen van de Nederlandse en Engelse 'Housing Data Standard' werd, na een korte presentatie van de aanwezig corporaties (en een eerste inventarisatie van overeenkomsten en verschillen tussen UK en NL) uitgebreid stilgestaan bij de kennismaking met elkaars modellen en standaarden. Presentaties werden gevolgd door uitgebreide discussies en alle vragen en opmerkingen werden beantwoord, zodat de deelnemers na afloop van dit onderdeel een goed eerste beeld hadden van de respectievelijke standaarden.

Gedurende de rest van het programma werd aandacht geschonken aan de manieren waarop de standaard was ingevoerd en de wijze waarop deelnemende corporaties konden worden geholpen bij het omarmen van de standaard. Afspraken zijn gemaakt over het met elkaar delen van 'best practices' ten aanzien van de invoering alsmede voor het verkrijgen van zogenoemde 'testimonials' van leveranciers, waarin zij toezeggen zich aan de standaarden te zullen confirmeren. Ook zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke verdere ontwikkeling van de standaarden en de manier waarop – als ook andere landen belangstelling tonen – hiermee zal worden omgegaan om een wildgroei aan standaarden te voorkomen. Er wordt in dat kader gewerkt aan een manier waarop de standaarden (visueel) kunnen worden vastgelegd, die helpt bij het identificeren van gelijke of afwijkende onderdelen. Een eerste versie van een dergelijke 'visual' wordt op korte termijn verwacht. Ook zijn afspraken gemaakt over de manier waarop – ook voor andere belangstellenden - over dit onderwerp kan worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld via deelname aan de LinkedIn groep H.O.M.E (Housing Operative(s) Model for Enterprise) en over een tegenbezoek aan Engeland komend jaar.

De bijeenkomst heeft de Nederlandse delegatie (afgezet tegen de Engelse situatie) doen beseffen dat mede onder invloed van CORA de sector de afgelopen jaren al flinke vorderingen heeft gemaakt in het omarmen en integreren van standaarden.