Categorie: Informatiearchitectuur

Best Practices toegevoegd aan de CORA

Bron: Arjen de Vries op 04 apr '18
Categorie: CORA

Onder de CORA publicaties zijn 2 best practices toegevoegd:

  • een voorbeeld over BIM in het applicatielandschap van een corporatie en
  • een BIV classificatie waarvoor de gegevensobjecten uit de CORA de basis vormden
zie: https://www.stichting-cora.nl/publicaties/best-practices