Gezocht: gezamenlijk bestuurslid voor CorpoNet en VERA

op 26 okt '17
Categorie: CorpoNet

CorpoNet en VERA werken nauw samen. We delen twee bestuurszetels om deze samenwerking te operationaliseren. Eén daarvan is voor de huidige voorzitter van VERA. Voor de tweede bestuurszetel zoeken we iemand die op managementniveau werkzaam is bij een corporatie.

CorpoNet en VERA richten zich op de ontwikkeling en standaardisatie van de informatievoorziening in de corporatiesector. Er is een programmatische samenwerking om de ontwikkelingen uit te lijnen en producten voor de sector te ontwikkelen. CorpoNet (de samenvoeging van NetwIT en CORA) richt zich op kennisdeling op het gebied van informatievoorziening en de CORA referentiearchitectuur.

VERA richt zich daarbij op de standaardisatie van de gegevensuitwisseling binnen de corporaties en met aanpalende instanties en sectoren. Uitgangspunt daarbij is maximale interoperabiliteit: op het niveau van organisaties, betekenis, structuur en techniek.

CorpoNet is een vereniging van corporaties. VERA is een stichting waarin medewerkers van corporaties en leveranciers samenwerken om de VERA standaard te ontwikkelen.

Corporaties krijgen in de komende jaren te maken met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering, dienstverlening en verantwoording. CorpoNet en VERA spelen een belangrijke rol bij de standaardisatie van de system2system aanlevering van de verantwoordingsinformatie van corporaties. Voor het programma 'Verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector' werken wij samen met Aedes, Autoriteit Wonen, WSW en Binnenlandse Zaken.

Voor de Vernieuwingsagenda werken wij samen met Aedes aan de programmalijn 'Digitalisering & Informatievoorziening'.

Het nieuwe bestuurslid wordt dus zowel bestuurslid van CorpoNet als van VERA. Je bent de linking pin tussen VERA en CorpoNet en denkt en beslist mee over de verdere ontwikkeling van VERA als standaard voor gegevensuitwisseling en verantwoordings-/stuurinformatie binnen de corporatiesector en houdt daarbij aansluiting met ontwikkelingen vanuit CorpoNet. Je helpt daardoor mee de kwaliteit van informatievoorziening te verhogen en kosten en drempels te verlagen.

Wij vinden het volgende belangrijk en gaan er van uit dat jij dat ook vindt:

  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van een professionele informatievoorziening in de corporatiesector
  • Affiniteit met standaardisatie en kennisdeling
  • Gesprekspartner zijn voor corporaties, leveranciers, ketenpartners en toezichthouders
  • Visie hebben op de optimalisatie en automatisering van de bedrijfsvoering
  • Samenhang zien en een lange termijn visie hebben
  • Werk - en denkniveau HBO/academisch
  • Communicatief vaardig

Deze rol is niet bezoldigd maar wel bijzonder leerzaam. Je bouwt een netwerk en kennis op die ook binnen je corporatie waardevol zijn. Naar verwachting zal de tijdsbesteding gemiddeld een halve dag per week zijn. We gaan er van uit dat je commitment vanuit je eigen organisatie hebt om deze rol te vervullen.

Mail naar: jan.fock@vestia.nl