Verantwoording en toezicht

De meeste corporaties zijn aangesloten bij branchevereniging Aedes. Daarmee onderschrijven ze de Aedescode en het onderdeel governance daarbinnen. Maar goed bestuur vereist ook een goede IT-Governance. NetwIT zet zich in om informatiemanagement binnen de sector te professionaliseren. Goed informatiemanagement ondersteunt de corporaties immers niet alleen in het bereiken van doelstellingen, maar maakt ook zichtbaar en controleerbaar hoe de organisatie presteert. Dit gaat verder dan alleen maar de zogenoemde 'business IT Alignment'. Ook IT-Sourcing en Informatiebeveiliging maken deel uit van IT-Governance.

De informatiesystemen met bijhorende processen en procedures moeten optimaal aansluiten bij het bestuursmodel. Daarbij is de ondersteuning van de rapportageproducten op basis van de onderliggende P&C-cyclus het meest zichtbaar. De periodieke opvraag vanuit Corpodata, aankomende ontwikkelingen vanuit BzK zoals SBR vragen om flexibiliteit. Vooraf gegaan door betrouwbaarheid van informatie.