Ketensamenwerking

Samenwerking tussen corporaties is op meerdere niveaus gemeengoed. Waar nodig en mogelijk zoeken corporaties elkaar op om te voorkomen dat ieder zijn eigen wiel uitvindt. Ook biedt samenwerking vaak een belangrijke meerwaarde, op diverse gebieden. NetwIT heeft dan ook als goed voorbeeld kennisdeling van corporaties op ICT-gebied en informatiemanagement hoog in het vaandel staan.

Samenwerking in de keten is (nog) minder vanzelfsprekend, terwijl hier juist veel winst te behalen valt. Winst in de vorm van efficiency en effectiviteit. Door samenwerking in de keten van corporaties, aannemers, co-makers en toeleveranciers op het gebied van onderhoud is een forse efficiency-slag te maken. Er kan worden bespaard op de kosten van uitvoering en afhandeling van opdrachten.

VERA is daarom samen met corporaties, softwareleveranciers, aannemers, S@les inde Bouw en KOVON een initiatief gestart om gegevensuitwisseling in de keten te digitaliseren en standaardiseren. Dit initiatief wordt momenteel als pilot uitgewerkt in de werkgroep KOVRA (KOVON Vastgoedonderhouds Referentie Architectuur). De werkgroep gaat toetsen of het haalbaar is om standaard referentieprocessen en bijbehorende berichten, op basis van dezelfde taal en definities op te stellen. Waar mogelijk sluiten zij aan op de standaarden van S@les in de Bouw, waar in de bouw- en installatiebranche al in hoge mate van deze standaard gebruik wordt gemaakt.
NetwIT ondersteunt de pilot door de kosten van de projectleider voor haar rekening te nemen.

Medio 2015 zal de werkgroep de resultaten van de pilot presenteren.