Informatiearchitectuur

De corporatiesector staat onder druk om haar diensten efficiënt te leveren. Naast wijzigingen in de organisatie- en procesinrichting wordt het voor de ondersteuning van de processen en de medewerkers steeds belangrijker de informatievoorziening goed op orde te hebben. Concepten als self-service door de klant en straight through processing, die in andere sectoren al langer bestaan, kom je nu ook in onze sector tegen. Een applicatie is niet langer een afgesloten black-box, maar moet gekoppeld kunnen worden. Zowel binnen de muren van de corporatie als over de muren in de keten.

In absolute zin neemt de behoefte aan informatievoorziening voor het ondersteunen van een efficiënte bedrijfsvoering toe. Dat geldt voor de operationele processen, maar ook voor sturing en verantwoording op performance, kwaliteit en risico's. De druk van gelijkblijvende of lagere operationele kosten staat op gespannen voet met het toenemende volume en complexiteit.
Informatiearchitectuur is daarbij onontbeerlijk: een duidelijk beeld van het doel (de to-be architectuur), de keuzes, uitgangspunten en de gestructureerde weg er naartoe. Het gaat daarbij om modellen, principes, standaarden, best-practices en… het delen van kennis.

Veel is al bedacht in de referentiearchitecturen CORA en VERA. Kennis van informatiearchitectuur helpt bij het toepassen ervan. Ervaring is erg belangrijk. De relatieve rust van de afgelopen decennia is ingehaald door dynamiek. In het driemanschap NetwIT-CORA-VERA delen wij de kennis en ervaring om daarmee om te gaan.