11 jan

VERA Action Day Onderhoud

Uitnodiging VERA action day

Het afgelopen jaar heeft VERA niet stil gezeten. Het is de hoogste tijd om de VERA community weer op de hoogte te brengen van alle verbeteringen in versie 3.2.

Ook zijn er twee bijzondere samenwerkingen van de grond gekomen.
SBR-wonen: dPi en dVi
Ketenstandaard (Sales in de bouw) voor het onderhoudsproces
Daarnaast heeft ons Architectuur & Beheerteam diverse RFC's verwerkt en documenten uitgewerkt.

Kortom tijd voor een VERA action day!

Voorlopige agenda

  1. Back to basics: VERA standaard, verticaal, horizontaal, uitgangspunten
  2. Release en versiebeleid
  3. VERA 3.2: verbeteringen in vogelvlucht
  4. Presentatie samenwerking ketenteam SBR wonen
  5. Presentatie samenwerking ketenstandaard SALES
  6. Review domein onderhoud
  7. Review procesketen onderhoud

VERA overview en 3.2
We beginnen met een uitleg over de opbouw en inhoud van de VERA. Vervolgens worden de belangrijkste verbeteringen naar Versie 3.2 toegelicht.

SBR-wonen: dPi / dVi en Indicatoren in VERA
In de vernieuwde verantwoordingsinformatie heeft ook VERA zijn intrede gedaan. In de gebruikte taxonomie zijn ook VERA begrippen en definities opgenomen. Daarnaast zijn alle indicatoren in VERA termen vastgelegd.

Onderhoudsproces: nieuw Verticaal Sectormodel
Samen met Ketenstandaard is het onderhoudsproces in VERA uitgewerkt. Het ketenproces, bijbehorende berichten en benodigde attributen & referentiedata zijn conform de VERA standaard uitgewerkt. Tijdens de VERA action day wordt de concept versie ter review aangeboden. Deze bevat onder andere:

  • Reparatieverzoeken
  • Dagelijks onderhoud
  • Planmatig onderhoud

Mocht iemand anders uit uw organisatie beter passen bij dit onderwerp, stuur dan gerust deze uitnodiging door.
Wilt u deelnemen aan de VERA action day, dan horen we dat graag. Aanmelden kan via info@stichting-vera.nl