Agenda

VERA compleet maken, help mee!

Het gaat goed met VERA. De afgelopen jaren heeft VERA zich naast dé open standaard voor gegevensuitwisseling voor woningcorporaties ontwikkeld tot een uitgebreid en boeiend netwerk van enthousiaste en deskundige personen die werkzaam zijn in en/of voor de corporatiesector. Nu steeds meer corporaties en leveranciers gebruik maken van VERA wordt ook de vraag om uitbreiding en verdieping groter.

Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op medewerkers van woningcorporaties en hun leveranciers om mee te werken de zo noodzakelijke standaardisatie van gegevensuitwisseling voor de sector woningcorporaties.

Onder de activiteiten treft u van ieder projectvoorstel een korte beschrijving en het bijbehorende reactieformulier. We stellen het zeer op prijs als u en/of collega's uit uw organisatie zouden willen meewerken aan de verdere ontwikkeling van VERA. Wilt u zich intekenen voor één van deze initiatieven, vul dan het reactieformulier in en mail deze naar info@stichting-vera.nl. Graag ontvangen we jouw aanmelding voor 17 mei.

Waarom meewerken aan VERA?