Agenda

VERA compleet maken, help mee!

Er zijn geen agenda items gevonden

Het gaat goed met VERA. De afgelopen jaren heeft VERA zich naast dé open standaard voor gegevensuitwisseling voor woningcorporaties ontwikkeld tot een uitgebreid en boeiend netwerk van enthousiaste en deskundige personen die werkzaam zijn in en/of voor de corporatiesector. Nu steeds meer corporaties en leveranciers gebruik maken van VERA wordt ook de vraag om uitbreiding en verdieping groter.

Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op medewerkers van woningcorporaties en hun leveranciers om mee te werken de zo noodzakelijke standaardisatie van gegevensuitwisseling voor de sector woningcorporaties.

We stellen het zeer op prijs als u en/of collega's uit uw organisatie zouden willen meewerken aan de verdere ontwikkeling van VERA. Wilt u zich inzetten voor VERA? Laat het ons weten info@stichting-vera.nl.

Waarom meewerken aan VERA?