Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Samenwerking tussen corporaties is op meerderen niveaus gemeengoed. Minder vanzelfsprekend is samenwerking in de keten, terwijl daar juist veel winst te behalen valt…

Lees meer
Verantwoording en toezicht

Verantwoording en toezicht

De overheid trekt de lijntjes strakker aan. Vanuit BzK, CFV, WSW, Aedes, gemeenten, financiers enzovoort worden de corporaties overstelpt met nieuwe inzichten, spelregels en wetten. Meer dan ooit moet zichtbaar en controleerbaar zijn hoe we presteren….

Lees meer
Mobility

Mobility

De verdergaande digitalisering zorgt voor grote veranderingen bij onze corporaties en hun omgeving. Het leidt tot grotere mobiliteit en tot nieuwe huisvestings- en werkplekconcepten…

Lees meer
Self service

Self service

Ook in de corporatiewereld is de 24/7 gedachte doorgedrongen. Onze klanten willen steeds meer hun zaken zelf kunnen regelen…

Lees meer
Procesgericht werken

Procesgericht werken

Procesgericht werken wordt steeds gebruikelijker binnen de corporaties. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de systemen en de efficiency….

Lees meer
Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur

De behoefte aan informatievoorziening voor het ondersteunen van een efficiënte bedrijfsvoering neemt toe. Een informatiearchitectuur met modellen, principes, standaarden en best practices is daarbij onontbeerlijk…

Lees meer

Nieuws